Regulamin

REGULAMIN PORTALU BLACKMETAL.PL

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Użyte w regulaminie określenie „Portal” oznacza witrynę internetową blackmetal.pl, której właścicielem jest firma TrafficLab Bartosz Szczęśniak, z siedzibą w Józefowie. Dane firmy: 05-420 Józefów, ul. Piaskowa 49; telefon: 609 703 109, fax. (22) 207-24-46.
 2. Użytkownikiem portalu jest osoba, która dokonała rejestracji na Forum / zamieszcza komentarze / czerpie informacje z witryny blackmetal.pl i akceptuje niniejszy Regulamin.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
 4. Internetowy portal blackmetal.pl przeznaczony jest dla osób interesujących się muzyką z gatunku black metal a także informacjami pokrewnymi.

 

USŁUGI / ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PORTALU

 1. Na łamach portalu blackmetal.pl użytkownicy otrzymują dostęp do informacji na temat: nowości ze świata muzyki black metal, premier płytowych, informacji o koncertach, wywiadów z muzykami a także osobami powiązanymi, autorskich recenzji wydawniczych, galerii zdjęć zespołów oraz fotorelacji z imprez muzycznych.
 2. Użytkownicy portalu blackmetal.pl posiadają możliwość komentowania oraz oceniania wiadomości udostępnionych na łamach serwisu a także rozpoczynanie / kontynuowanie dyskusji na przynależnym do portalu Forum.

 

KORZYSTANIE Z TREŚCI

 1. Treści zamieszczone i przechowywane w portalu blackmetal.pl chronione są prawem własności i prawem autorskim.
 2. Użytkownikom przysługuje prawo korzystania z umieszczonych w Portalu Treści jedynie na własne potrzeby, w celach nie mających charakteru komercyjnego.
 3. Odstępstwa od powyższego dopuszczalne są jedynie za zgodą właściciela portalu, po uprzednim kontakcie oraz zamieszczeniem adresu źródłowego informacji.

 

REJESTRACJA KONTA NA FORUM BLACKMETAL.PL

 1. Rejestracja na Forum portalu blackmetal.pl jest w pełni darmowa.
 2. Rejestracja na Forum następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i postępowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi w tymże formularzu.
 3. Użytkownik ma prawo do posiadania wyłącznie jednego konta. Zakładanie wielu kont jest zabronione.
 4. Użytkownik nie ma prawa udostępniania swojego konta osobom trzecim lub korzystania z kont innych Użytkowników.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres email podany przy rejestracji

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 1. Właściciele i operatorzy portalu nie ponoszą odpowiedzialności za zawarte w serwisie treści publikowane przez użytkowników. Odpowiedzialność za publikowane treści oraz ich ewentualne skutki ponosi zamieszczający je użytkownik – w przypadku naruszenia prawa lub dóbr osobistych, operatorzy portalu w sposób aktywny współpracują z uprawnionymi organami.
 2. Administrator portalu nie odpowiada za treści wypowiedzi osób, które przytaczane są w wywiadach. Odpowiedzialność za treść wypowiedzi ponosi wyłącznie jej autor (osoba udzielająca wywiadu).
 3. Administrator portalu oświadcza, że zarówno serwis balckmetal.pl, jak i zamieszczenie w nim poszczególnych treści nie propaguje faszyzmu ani totalitaryzmu. Redakcja portalu zdecydowanie sprzeciwia się tym ideologiom, a zamieszczone w serwisie treści i informacje udostępniane są użytkownikom jedynie w celach badawczych bądź kolekcjonerskich.
 4. Administrator portalu oświadcza, że zarówno serwis blackmetal.pl, jak i zamieszczenie w nim poszczególnych treści antychrześcijańskich nie ma na celu obrazy uczuć religijnych oraz ich propagowania. Zamieszczone w serwisie treści i informacje udostępniane są użytkownikom jedynie w celach badawczych bądź kolekcjonerskich.
 5. Administrator portalu blackmetal.pl nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki materiały zamieszczone na stronach portalu zostaną wykorzystane przez osoby trzecie.

 

PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Operatorzy portalu dokładają wszelkiej staranności mającej na celu zabezpieczenie podanych przez użytkownika danych przed dostępem dla osób niepowołanych.
 2. W przypadku podania jakichkolwiek własnych danych publicznie, administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ich wykorzystanie przez osoby trzecie.
 3. Dane osobowe oraz informatyczne podawane są wyłącznie na żądanie uprawnionych podmiotów w tym policji i prokuratury.
 4. Adresy e-mail nie są udostępniane żadnych podmiotom w celach marketingowych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia.
 2. Właściciele portalu oraz operator mają prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w dolnym momencie. Zmiany będą obwieszczane w formie komunikatów.